Nørregade 2
3700 Rønne
56950025

Handicap adgang

Kørestole, gangbesværede m.fl. kan få adgang til biografsalen via vores saludgang, hvor vi har en lille rampe.

Når du ankommer til biografen, ringer du til biografen på tlf. 56950025, hvorefter vi vil sørge for, at der bliver åbnet for dig ved saludgangen i gården. Dog almindeligvis tidligst 10-15 min. før forestillingens start.

Operatøren, som åbner døren, vil også have din billet med til dig og modtage betaling for den.

Ledsagerkort

Handicappede, der ikke har mulighed for at gå i biografen til filmforestillinger uden ledsager, kan få udleveret en fribillet til ledsageren ved forevisning af ledsagerkort. En ledsager skal være over 18 år og ikke selv være indehaver af et ledsagerkort.


Vel mødt!